Sloučené fondy Amundi Funds a Amundi Funds II

  

V červnu letošního roku jsme úspěšně dokončili proces sjednocení našich dvou vlajkových rodin Amundi Funds a Amundi Funds II, abychom vám mohli nabídnout to nejlepší z našich produktů.

Přehled všech změn a dotčených fondů naleznete níže v dokumentu excel.

Stáhnout přehled fondů.xls

 VIDEO Luxembourg Fund Merger: key messages

Připraveni na budoucnost

Informace o proběhlém sloučení rodin fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Naším cílem bylo vytvořit nabídku investičních řešení s nejlepšími parametry. Využili jsme této příležitosti a vybrali jsme z obou rodin fondy s nejvyšší výkonností, přičemž jsme při hodnocení vzali v potaz výkonnost, velikost, charakteristiku a tržní potenciál příslušné třídy fondu.

Co to znamená pro Vás?

Naše nabídka fondů je připravena na následující dekádu, je štíhlejší a konkurenceschopnější. Vyniká jasně definovanou přidanou hodnotou pro klienta a kvalitou.

Kdy fúze proběhla?

Fúze jednotlivých fondů byla realizována v průběhu čtyř víkendů v červnu 2019. Naše vylepšená a zracionalizovaná nabídka je plně funkční od 1. července 2019.

Detailní popis změn naleznete v Oznámení podílníkům (viz pdf).

Připravili jsme pro vás také Q&A, kde naleznete odpovědi na otázky týkající se fúze.

Právní informace - oznámení akcionářům