Hospodářské výsledky 1. čtvrtletí 2024

Paris, 26. duben 2024

Corporate

Díky rostoucím akciovým a dluhopisovým trhům a dobré obchodní dynamice vzrostla naše spravovaná aktiva v 1. čtvrtletí o +3,9% na 2 116 miliard eur k 31.3.2024.

V prvních třech měsících roku jsme díky nabídce přizpůsobené potřebám našich zákazníků a tržnímu kontextu vzrostli o +16,6 miliard eur. Růst byl vyvážen napříč všemi našimi zákaznickými segmenty, oblastmi expertízy i geografickými oblastmi.

Růst tržeb v kombinaci s přísným řízením nákladů nám umožnil vykázat upravený čistý zisk ve výši 318 milionů eur1,2, což představuje zlepšení o +5,9% ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2023.

První čtvrtletí bylo také ve znamení dvou významných externích transakcí: akvizice Alpha Associates v oblasti soukromých aktiv (soukromý dluh, infrastruktura, soukromý kapitál) a memorandem o porozumění s americkou společností Victory Capital s cílem posílit naši americkou a mezinárodní odbornost.

Podívejte se na kompletní hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2024 na našich korporátních webových stránkách (v angličtině)  

1. Čistý zisk připadající akcionářům Skupiny
2. Upraveno: bez odpisů nehmotného majetku