AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME
ISIN: LU1883330448 - Smíšené
Ke dni 29/05/2020
NAV AUM
735,31 CZK 1 710,40M CZK

Dividendový fond investující do širokého spektra aktiv z celého světa: od akcií, přes komodity, realitní fondy, strukturované finanční produkty až po dluhopisy. Cílem fondu je vyplácet pravidelně a dlouhodobě stabilní příjem z dividend a současně minimalizovat kolísání hodnoty investice.

Výplata probíhá 4x ročně. Fond transparentně stanovuje dividendový cíl na začátku každého roku.

Cíl se dlouhodobě pohybuje kolem 4,5 %.

Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici dividendy do fondu, nabízíme i reinvestiční třídu (která nevyplácí dividendu) v CZK, USD a EUR.

Třídy, které vyplácející dividendu, jsou označeny v názvu písmenem D - (D). Mezi tyto třídy patří následující:

  • AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)

Dividendový cíl byl pro tuto třídu pro rok 2020 stanoven ve výši 4,25 %.

  O vyplacení dividendy za příslušný rok rozhoduje manažer fondu s ohledem na výsledky hospodaření fondu. Za podmínek uvedených ve statutu fondu manažer nesmí rozhodnout o vyplacení dividendy. Výsledná vyplacená dividenda může být nižší, ale i vyšší než byl stanovený cíl.

Široká škála aktiv a pravidelný příjem z dividend až 4,5 % ročně

     

Proč AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME?

Udržitelný výnos při nízké volatilitě: dynamicky spravujeme aktiva podle toho, kde vidíme nejlepší poměr výnosu a rizika. Cílová volatilita 5 až 10 %. 

Konkurenceschopný výnos: snažíme se nabídnout vyšší dividendu než dluhopisové fondy, a to s nižší volatilitou než u akciových fondů. Dividendový výnos je navýšen prostřednictvím opční strategie.

Transparentní a pravidelná výplata: cílovaný dividendový výnos je stanoven na začátku každého roku.

   

Leták ke stažení Ceník - číslo fondu Kontaktujte nás


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů