AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME
ISIN: LU1883320720 - Akciové
Ke dni 12/11/2019
NAV AUM
944,52 CZK 962,90M CZK

Akciový fond zaměřený na kvalitní světové akcie. Investicí získáte nepřímo podíl na světových společnostech převážně v Americe, Evropě a Japonsku, které dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy.

Cílem fondu je vyplácet dlouhodobý stabilní vysoký příjem díky dividendám (2/3 výnosu) a opčním strategiím (1/3 výnosu). Fond stanovuje cíl transparentně vždy na začátku roku.

Cíl se dlouhodobě pohybuje kolem 6 % ročně.

Investorům, kteří dávají přednost 100% reinvestici dividendy do fondu, nabízíme i reinvestiční třídu (která nevyplácí dividendu) v EUR nebo USD.

Třídy vyplácející dividendu jsou v názvu označeny písmenem D - (D). Mezi tyto třídy patří následující:

  • AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D)
  • AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D)
  • AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY TARGET INCOME - A2 USD QTI (D)

Pro tyto třídy byl pro rok 2019 stanoven dividendový cíl ve výši 6 %.

O vyplacení dividendy za příslušný rok rozhoduje manažer fondu s ohledem na výsledky hospodaření fondu. Za podmínek uvedených ve statutu fondu manažer nesmí rozhodnout o vyplacení dividendy. Výsledná vyplacená dividenda může být nižší, ale i vyšší než byl stanovený cíl.

 

Světové společnosti a pravidelný příjem až 6 % ročně.

 

Proč Amundi Funds Global Equity Target Income?

Stabilní výnos a pravidelný příjem až 6 % ročně.

Podíl na světových společnostech převážně z Ameriky, Evropy a Japonska.

Kvalitní akcie a udržitelnost dividendy.

   

Leták ke stažení Ceník - číslo fondu Kontaktujte nás


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů