CPR Invest - Global Resources
ISIN: LU1989770125 - Akciové
Ke dni 11/05/2021
NAV AUM
125,08 USD 412,90M USD

Globální zdroje jsou srdcem celosvětové ekonomiky a stejně jako jiná odvětví jsou i ony přetvářeny celosvětovými trendy: rostoucí světová populace, zrychlující urbanizace a stále intenzivnější globalizace.

Poptávka po energiích domroku 2040 vzroste o 30 %. Dále poroste těžba kovů, která by měla vzrůst do roku 2030 o 250%, což může znamenat pozitivní investiční příležitost, kterou by neměl opomenout žádný investor.

Fond investuje do akcií společností po celém světě, které působí napříč mnoha sektory - od energií přes zlato až po materiály.

     

Energetika, zlato a materiály jsou oblasti a suroviny, které mají společné, že jsou potřebné a vzácné zároveň.

     

Proč Amundi Funds CPR Global Resources?

Prudce rostoucí světová populace zaručuje i do budoucna rostoucí poptávku po zdrojích a energiích.

Široké invetsiční spektrum - od energie přes zlato až po materiály.

Nechejte trendy, které mění svět, změnit i váš život k lepšímu.

    

Příklady investic

Akcie společností Newmont corp, Barrick Gold corp, Chevron corp, Linde plc a další... 

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Brožura ke stažení Ceník - číslo fondu Kontaktujte nás


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů