AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024

ISIN: LU1920531610 - Dluhopisové
Ke dni 31/07/2019
NAV AUM
1 065,96 CZK 401,32M CZK

Dluhopisoví investoři se vracejí na rozvíjející se trhy. Hlavními důvody jsou atraktivní ocenění, vyšší míra výnosu (v porovnání s vyspělými trhy) a klesající míra rizika.

Lepší hospodaření některých vlád a dobře fungující monetární politika mnoha centrálních bank těchto zemí zlepšila jejich postavení na finančních trzích a strhává z nich nálepku spekulativních investic. Příznivé ratingové hodnocení a výhled, v kombinaci se zajímavým výnosem 3 až 3,5 % ročně, činí z rozvíjejících se trhů atraktivní investiční příležitost. 

POZOR:  úpis možný jen do 28.2.2019.   

Investiční přístup fondu

Portfolio je krátce po vzniku fondu plně zainvestováno do dluhopisů obchodovaných na rozvíjejících se trzích, které splňují kritéria fondu a jejich splatnost je zhruba 6 let. Cílem fondu je držet tyto dluhopisy až do splatnosti. Nicméně investiční tým na denní bázi monitoruje možná rizika a  v  případě změny výhledu na některý titul i aktivně zajišťuje, případně nahrazuje určitou pozici v portfoliu. Výhodou tohoto přístupu je relativně přesný odhad budoucího výnosu pro klienta.

  

Potenciál zhodnocení dluhopisů rozvíjejících se trhů je vysoký.

     

Proč AMUNDI S.F. - EMERGING MARKETS BOND 2024?

Nabízí „privilegovaný“ přístup na trhy, které jsou ze své podstaty složitější než ty vyspělé a vyžadují vysoce profesionální analýzy.

Pečlivý výběr cenných papírů, který slaďuje jejich splatnost se splatností fondu, by měl minimalizovat potenciální pokles cen v době blížící roku 2024, dokonce i v prostředí rostoucích úroků.

Portfolio nabízí atraktivní výnos do splatnosti (3 % až 3,5 % ročně v CZK)

   

Leták fondu Ceník - číslo fondu Kontaktujte nás

* Výkonnost fondu se začne počítat až v momentě zainvestování, tzn. po ukončení upisovacího období, tedy k 28.2.2018. Rizikovost fondu je 4 (škála 1-7). Fond je určen pro dlouhodobou investici v délce 5 let.


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů