AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL
ISIN: LU0398873470 - Akciové
Ke dni 25/03/2019
NAV AUM
182.63 USD 906,02M USD

Charakteristika fondu

Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním alespoň 75% do akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi s hlavní centrálou v Evropské Unii.
Podfond definuje společnosti s malou tržní kapitalizací jako společnosti, které v okamžiku nákupu spadají do rozmezí tržní kapitalizace MSCI Europe Small Companies Index. 
Podfond usiluje o přidání hodnoty investováním do diverzifikované řady příležitostí, které byly označeny za atraktivní na základě fundamentálních ukazatelů.

Ceník - číslo fondu Kontaktujte nás


úroveň rizika
Nižší riziko Vyšší riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Nižší potenciální výnos Vyšší potenciální výnos

Detailní produktové informace

Doporučené fondy

Výnos v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů