Oznámení pro podílníky fondu Euro Alpha Bond: změna názvu fondu a úprava investiční politiky

23. únor 2021

Vážení investoři,

představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Představenstvo“) by vás rádo informovalo o následujících změnách:

  1. Změna názvu fondu – nově se fond bude jmenovat Argo Bond.
  2. Úpravy investiční politiky a investičních zásad. Detaily níže na odkaze v oznámení investorům.

Datum účinnosti změny: 22. března 2021.

V případě, že s plánovanými úpravami souhlasíte, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu. V případě investičních plánu je potřeba respektovat jejich pravidla a podmínky.

Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě podfondu Euro Alpha Bond: 17. března 2021.

Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách Amundi v sekci právní informace / oznámení investorům: https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Oznameni-investorum/Oznameni-investorum

Další zprávy