Udržitelné investice dobývají Evropu, během pár let budou mainstreamem

21. prosinec 2020

Nejzásadnější převrat ve světě investic od vzniku ETF fondů v 90. letech, také někdy nazývaný "nový Klondike" -  to je slovy poradenské společnosti PWC současná vlna  odpovědného (ESG) investování.   Tento nový "Klondike" je ukrytý ve třech písmenech – ESG. Jedná se o akronym složený z anglických slov "Environmental", "Social" a "Governance".

Co pak  ESG  znamená v praxi? 

Pod písmenem "E" se skrývá, jak v co největší míře využívat zelenou energii, produkovat co nejméně odpadu a spadá sem i ohleduplné zacházení se zvířaty. Písmeno "S" pak stojí za sociální odpovědností firmy. Tedy jak se společnost chová ke svým zaměstnancům a obchodním partnerům či zda investuje do podpory a rozvoje místních komunit. Jako poslední je písmeno "G", pod kterou spadá oblast manažerského řízení, která se zabývá odměňováním vedoucích manažerů, řešením konfliktu zájmů či nastavení systémů vnitřní kontroly a pravidelného auditování.

K tématu se vyjadřuje i náš zástupce ředitele obchodu Amundi CR Petr Šimčák: „V Evropě směřujeme k tomu, že ESG se stane standardem v investování. Není to přitom daleká budoucnost, bavíme se o horizontu pěti let. Jde o trvalý faktor, který vyžadují nastupující generace."

Více o ESG a vyjádření Petra Šimčáka se dočtete  zde.

Amundi se řadí nejen mezi špičku v oblasti správy aktiv, ale je i lídrem v oblasti odpovědného investování. V roce 2020 spravovalo již 317 miliard EUR v rámci odpovědných investic a do konce roku 2021 plánuje využít silného trendu ESG a principů odpovědného investování napříč všemi aktivy. Více o přístupu Amundi se dozvíte  zde .

Další zprávy