Novinky

20 Novinek je dostupných

13.12.2018

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných

V souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, rozhodlo představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. dne 13. prosince 2018 na svém řádném zasedání, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů domácích fondů (viz seznam níže) v období od 21. prosince  2018 do 10. ledna 2019 včetně.

13.12.2018

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů obhospodařovaných

V souladu s návrhem Asociace pro kapitálový trh ČR na technickou přestávku, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, rozhodlo představenstvo Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. dne 13. prosince 2018 na svém řádném zasedání, o pozastavení přijímání, předávání a provádění pokynů k vydání zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování