Změny týkající se fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

14. duben 2023

Vážení investoři,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, týkajících se fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, u něhož byl od 1.3.2022 pozastaven výpočet NAV a současně bylo od tohoto data pozastaveno vypořádání pokynů kvůli eskalaci krize mezi Ukrajinou a Ruskem. Podrobné informace naleznete v Oznámení investorům .

Aby mohlo dojít k obnovení vypořádání pokynů, Představenstvo Amundi Funds rozhodlo o vytvoření samostatné třídy fondu s názvem „SP“, do které budou alokována ruská aktiva fondu. Každému stávajícímu investorovi budou přiděleny podílové listy (akcie) třídy SP (denominováno v EUR) tak, jak je detailně popsáno v Oznámení   investorům ze dne 31.3.2023 .

Od 11.4.2023 dochází k obnovení výpočtu NAV fondu a obnovení obchodování s podílovými listy (akciemi) fondu.

Od 11.5.2023 pak budou změněny cíle a investiční zásady fondu a bude upraven název fondu na: Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa. Cílem zahrnutí vybraných afrických regionů jej jejich potenciál podílet se na chystaných rozvojových plánech Evropské unie. Tyto regiony nabízí například lepší podmínky pro tvorbu elektřiny ze solárních panelů, kterou je možné použít k výrobě zeleného vodíku a přispět tak k plánu EU na vytvoření trhu s vodíkem. Konkrétně Maroko a Alžírsko patří mezi státy, kde mají vzniknout projekty související s výrobou a transportem vodíku. Dále vybrané africké regiony nabízejí možný zdroj kovů (např. vanad, kobalt a chrom) používaných při výrobě obnovitelných zdrojů energie. 

Vzhledem k technické náročnosti zpracování a přidělení podílů (akcií) vyčleněné třídy SP, dojde na dobu nezbytně nutnou k pozastavení vypořádání pokynů u produktů (portfolií), jejichž součástí je fond Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, a to počínaje 11.4.2023.

Rádi bychom vás ujistili, že pokud jste v minulosti provedli odkup podílových listů fondu, tento odkup bude zpracován v průběhu dubna 2023. V případě jakýchkoli otázek se prosím obraťte na svého finančního poradce, nebo nás kontaktujte na emailu infocr@amundi.com.

Děkujeme, že s námi investujete
Vaše Amundi.

Další zprávy