Zjistěte více o novém Buy and Watch fondu

03. říjen 2023

Do 8. listopadu 2023 upisujeme nový fond -  Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028, který navazuje na předchozí úspěšné tranše dluhopisových fondů Buy & Watch. Fondy Buy & Watch usnadňují investorům nalézt příležitosti na dluhopisovém trhu, koncept vznikl již v roce 1986. Pevně daný investiční horizont, aktivní správa a důkladný výběr dluhopisů, to jsou hlavní charakteristiky stále oblíbenějšího investičního konceptu Buy & Watch. Ve srovnání s nákupem jednoho dluhopisu nebo dluhopisového fondu nabízí Buy & Watch fondy to nejlepší z obou světů, ať už jde o splatnost, očekávaný výnos nebo likviditu.

 

Charakteristiky fondu

Mezi klíčové charakteristiky fondu AFS Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 patří:

- Investice na 5 let (splatnost v listopadu 2028)
- Více jak 70 pečlivě vybraných primárně evropských dluhopisů s vysokým výnosem (High Income)
- Aktuální očekávaný roční výnos 7,1 % (pro CZK třídu)*
- Příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu a důkladné řízení rizika investice

Zjistěte více na detailu fondu

* Očekávaný celkový čistý výnos 40,8 % (výnos pro korunovou třídu k 28. 8. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 7,1 % p. a. = 7,29 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,31 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 28. 8. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,21 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.