Vyberte si z naší nabídky Buy and Watch fondů

18. leden 2024

Prvními spuštěnými fondy v roce 2024 jsou dva Buy and Watch fondy. Fondy Buy & Watch usnadňují investorům nalézt příležitosti na dluhopisovém trhu, koncept vznikl již v roce 1986. Pevně daný investiční horizont, aktivní správa a důkladný výběr dluhopisů, to jsou hlavní charakteristiky investičního konceptu Buy & Watch. Ve srovnání s nákupem jednoho dluhopisu nebo dluhopisového fondu nabízí Buy & Watch fondy to nejlepší z obou světů, ať už jde o splatnost, očekávaný výnos nebo likviditu. 

V čem konkrétně se mezi sebou liší dva nové Buy and Watch fondy a jaké jsou jejich parametry?

 

Amundi Fund Solutions Buy and Watch Income 03/2029

První spuštěný Buy and Watch je zaměřený na dluhopisy investičního stupně. Ve srovnání s High Income/High Yield dluhopisy se jedná o nižší riziko a tomu odpovídající nižší výnos. Úpis bude probíhat do 13. března 2024 a více informací naleznete na detailu fondu nebo v letáku.

  

Charakteristiky fondu

Mezi klíčové charakteristiky fondu AFS Buy and Watch Income 03/2029 patří:

- Investice na 5 let (splatnost v březnu 2029)
- Více jak 100 pečlivě vybraných primárně evropských dluhopisů3)
- Aktuální očekávaný roční výnos 3,9 % (pro CZK třídu)1)
- Příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu a důkladné řízení rizika investice4)

Zjistěte více na detailu fondu

Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029

Druhý spuštěný Buy and Watch je zaměřený na High Income dluhopisy. Jedná se o dluhopisy, které za vyšší riziko nabízejí vyšší výnos. Úpis bude probíhat také do 13. března a více informací naleznete na detailu fondu nebo v letáku. 

  

Charakteristiky fondu

Mezi klíčové charakteristiky fondu AFS Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 patří:

- Investice na 5 let (splatnost v březnu 2029)
- Více jak 65 pečlivě vybraných primárně evropských dluhopisů s vysokým výnosem (High Income)3)
- Aktuální očekávaný roční výnos 6,3 % (pro CZK třídu) 2)
- Příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu a důkladné řízení rizika investice4)

Zjistěte více na detailu fondu

  

1) Očekávaný celkový čistý výnos 21,2 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 3,92% p. a. = 4,00 % (hrubý výnos v EUR) – 1,12 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,74 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

2) Očekávaný celkový čistý výnos 36,0 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 6,35 % p. a. = 6,52 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 2,14 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu.

3) Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

4) Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.

Další zprávy