Úpravy Statutů vybraných tuzemských investičních fondů k 1.1.2023

05. leden 2023

Produkty, Amundi

Vážení investoři,

dovolujeme si vás informovat o úpravách Statutů tuzemských investičních fondů, které byly aktualizovány ke dni 1. ledna 2023.

V případě těchto investičních fondů dochází k následujícím změnám:

  • AMUNDI CR - ALL STARS SELECTION
  • AMUNDI CR - SPOROKONTO
  • AMUNDI CR AKCIOVY - STREDNI A VYCHODNI EVROPA
  • AMUNDI CR BALANCOVANY
  • AMUNDI CR BALANCOVANY KONZERVATIVNI
  • AMUNDI CR DLUHOPISOVY PLUS

Přehled změn provedených ve statutech:

Úprava dle SFDR
Statuty byly doplněny, aby byly uvedeny do souladu s dalšími postupně zveřejňovanými prvky regulace v oblasti udržitelných investic (se zpřesňováním výkladů této regulace) na způsoby investování fondů při zohlednění těchto pravidel a na zveřejňování informací o ESG. 
Tato změna s sebou však nenese žádné úpravy investiční politiky fondů nebo současného portfolia.

Změna ukazatele SRRI na ukazatel SRI
Rizikový ukazatel SRI (Systemic Risk Indikator) nahrazuje nyní užívaný rizikový ukazatel SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) na základě změny příslušné legislativy. SRI na stupnici od 1 (nejméně rizikové) do 7 (nejrizikovější) bude nově reflektovat ukazatel kreditního rizika (možnost, že emitent nemůže dostát svým závazkům). SRI tak kombinuje ukazatel tržního rizika a kreditního rizika emitenta s cílem lépe popsat rizika spojená s investováním do fondu.

Notifikace ostatních změn
Byla provedena pravidelná aktualizace seznamů uvedených v příloze fondů a byla provedena revize a doplnění regulatorně vyžadovaných informací - aktualizace seznamu vedoucích osob, seznamu investičních fondů obhospodařovaných Společností, doplnění a aktualizace informací o SFDR a nařízení o Taxonomii, včetně příslušných příloh statutů, apod.

Vážení investoři, v případě, že s uvedenými změnami nesouhlasíte, můžete kdykoli provést zpětný odkup, a to bezúplatně.

Rozhodnutí o změně Statutů fondů naleznete na tomto odkaze.

Děkujeme, že s námi investujete

Vaše Amundi

Další zprávy