Upozornění pro klienty - infolinka, obligační fond

14. březen 2019

Amundi

Dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k rozeslání ročních klientských výpisů, je naše bezplatná infolinka 800 11 88 44 v těchto dnech maximálně vytížena dotazy klientů a je velmi těžké se na operátory této linky dovolat. Za vzniklou situaci se omlouváme. Předpokládáme, že hlavní nápor dotazů odezní během několika následujících dní.

Pokud jste obdržel/a Výpis z registru, kde je uvedeno 15.000 ks, 7.500 ks nebo 10.223 ks PL fondu Amundi CR – obligační fond, pravděpodobně se jedná o podílové listy získané v rámci kuponové privatizace (fondy Živnobanky).

Máte následující možnosti, jak s podílovými listy fondu Amundi CR - Obligační fond naložit:

  • Podílové listy si můžete ponechat a pak nemusíte podnikat žádné kroky. Kdykoli v budoucnu můžete požádat o zpětný odkup.
  • Pokud chcete podílové listy prodat nyní, můžete využít Žádost o zpětný odkup  ( zde naleznete vzor ), formulář nechat úředně ověřit a poslat na adresu naší společnosti nebo požádat o zpětný odkup na pobočce Unicredit Bank.

Více informací naleznete v přiloženém materiálu .


Dokumenty