Technická přestávka - R3S, U invest, Rentier Invest, Zlatá Rybka, Platforma a Amundi Platforma

13. prosinec 2019

Amundi, Produkty

Představenstvo Společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. schválilo dne 10.12.2019 technickou přestávku u investičních služeb předávání a provádění pokynů týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování ve vztahu k následujícím produktům.

Jedná se o produkty: Rentier 3S, U Invest, Rentier Invest, Zlatá Rybka, Platforma a Amundi Platforma.

Detaily zde