Přichází nový revoluční fond Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus

20. říjen 2023

  
Představujeme nový fond Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus , který vám pomůže investovat chytře do českých státních dluhopisů s menším rizikem. Využijte vysokých úrokových sazeb naplno, investujte optimálně do českých státních dluhopisů.

 

Proč právě nyní

Jsme přesvědčeni, že úrokové sazby v České republice v blízké budoucnosti poklesnou. S naší investiční strategií využijete příležitost, kterou nabízí očekávaný pokles domácích úrokových sazeb a nárůst hodnoty českých státních dluhopisů. Věříme, že se nacházíme v jedinečném okně pro investici do českých státních dluhopisů. Samozřejmě i tak je potřeba počítat se všemi riziky, které jsou spojeny s investicí do dluhopisů.

  Pro první investory bez poplatku!

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo, že do doby, než fond dosáhne hodnoty fondového kapitálu fondu 100 milionů Kč, nebude investorům účtován poplatek za obhospodařování. Investoři tak budou mít správu fondu od zahájení upisování podílových listů (po určité časové období) bez poplatku za obhospodařování.

Pro více informací se podívejte na:

Detail fondu