Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů tuzemských fondů (technická přestávka)

10. prosinec 2020

Amundi, Produkty

Technická přestávka související s koncem účetního roku na konci roku 2020 a začátku roku 2021 bude činit 5 pracovních dnů.

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 8.12.2020 na svém řádném zasedání o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů tuzemských investičních fondů, které jsou oceňovány na denní bázi (technická přestávka).

Poslední obchodní den bude úterý 29.12.2020. První obchodní den v novém roce nastane ve čtvrtek dne 7.1.2021. Technická přestávka bude tedy 5 pracovních dnů.

Seznam fondů, jakož i další zákonné náležitosti, týkající se technické přestávky, jsou uvedeny v přílože níže.

Příloha:  Rozhodnutí představenstva

Další zprávy