Oznámení podílníkům - změny u vybraných Amundi fondů

30. listopad 2020

Amundi, Produkty

Vážení podílníci,

představenstvo společnosti Amundi Funds informuje o změnách týkající se vybraných Amundi fondů.

Klíčovou změnou je zařazení do prospektu (statutu) rodiny fondů Amundi Funds informace týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a odpovědnému řízení společností – tzv. ESG. Více k odpovědnému investování naleznete  zde .

Informace o změnách spojených s odpovědným přístupem a dalších změnách vybraných Amundi Funds fondů jsou k dispozici v detailním oznámení  zde .

Změny týkající se fondu Difersified Growth z rodiny Amundi Fund Solutions jsou poté k dispozici  zde .

Vaše Amundi