Oznámení podílníkům: ESG – Nařízení o zveřejňování informací (First Eagle)

26. březen 2021

Produkty, CZ

Vážení klienti,

dne 18. prosince 2019 Evropská rada a Evropský parlament oznámily, že bylo dosaženo dohody o udržitelnosti související se zveřejňováním informací v sektoru finančních služeb („nařízení o zveřejňování informací“) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019.

Nařízení o zveřejňování se snaží vytvořit usnadněný celoevropský rámec pro udržitelné investice a zajistit harmonizovaný přístup týkající se zveřejňování informací o udržitelnosti pro investory v sektoru finančních služeb Evropského hospodářského prostoru.

S účinností od 26. dubna 2021 bude investiční politika a proces řízení podfondu upravena.

Detaily naleznete v dokumentu Oznámení podílníkům

Další zprávy