Oznámení o záměru sloučení fondů

31. říjen 2019

Představenstvo Amundi CR oznamuje, že ke konci roku budou sloučeny některé fondy společnosti Amundi CR. Hlavním cílem je zpřehlednění nabídky a snížení nákladů na správu.

Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 30. 9. 2019 projednalo a schválilo projekty sloučení a splynutí českých fondů, jejichž administrátorem a obhospodařovatelem je Společnost. V této souvislosti byla též podána České národní bance žádost o sloučení a splynutí vybraných tuzemských fondů. Hlavním důvodem je racionalizace produktové nabídky, zejména v oblasti fondů se stejnou investiční strategií a dále fondů s nízkým objemem majetku. Sloučením a splynutím fondů dojde k zpřehlednění nabídky a ke snížení nákladů dopadu nákladů na výkonnost fondů.

  

Zanikající fond

Přejímající fond

Amundi CR - Obligační PLUS , KB Konzervativní profil

Amundi CR - Dluhopisový PLUS

Amundi CR - Dynamický , Amundi CR Balancovaný - dynamický , KB Vyvážený profil

Amundi CR - Balancovaný (nově vzniklý fond)

Amudni CR - Akciový

Amundi CR - All Star Selection

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ , BALANCOVANÝ FOND NADACÍ

Amundi CR - Sporokonto

Amundi CR - Krátkodobých dluhopisů

Amundi CR - Sporokonto

  

Výměna podílových listů proběhne automaticky k 31.12.2019. Přejímající fondy uplatňují velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Více informací naleznete v přiloženém materiálu.


Dokument