Oznámení investorům: změny vybraných fondů z rodiny Amundi Funds

02. listopad 2021

V Amundi neustále posouváme kvalitu poskytovaných investičních řešeních. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme u vybraných Amundi Funds fondů začali implementovat doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení fondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem.

V případě fondů Amundi Funds Top European Players a Amundi Funds Global Perspectives jsme se rozhodli změnit jejich název na Amundi Funds Sustainable Top European Players a Amundi Funds Sustainable Global Perspectives, což lépe vystihuje změnu výše uvedeného investičního cíle. Současně jsme přistoupili k úpravě benchmarku používaného k výpočtu a monitorování relativního rizika. Ke změně názvu jsme také přistoupili u fondu Amundi Funds Argo Bond a Amundi Funds Argo Bond Dynamic – nově se budou jmenovat: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond a Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic.

Vedle těchto změn jsme se ještě rozhodli u vybraných fondů pozastavit stanovení NAV v období státních svátků, vytvořit dodatky k investiční politice, odstranit sub-investičního manažera a stanovit nové benchmarky.

Výše uvedené změny jsou účinné od 30.11.2021. Pokud nesouhlasíte s výše uvedenými změnami, můžete za standardních podmínek a v souladu se statutem fondu provést přestup do jiného fondu či provést zpětný odkup.

Detaily zde .

Další zprávy