Oznámení investorům: změny vybraných Amundi fondů

29. červen 2021

U nás v Amundi se neustále snažíme posouvat kvalitu poskytovaných investičních řešeních. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme představili v prospektu Amundi Funds doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení podfondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem. Investoři budou moci nově  sledovat hodnocení ESG kritérií v rámci měsíčního reportu u každého podfondu.

Další změny a detailní informace naleznete v oznámení  zde .

Další zprávy