Oznámení investorům: Změna správcovského poplatku u fondu Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb

27. únor 2023

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. dubna 2023 dochází ke zvýšení úplaty za obhospodařování fondu Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb o 0,10 procentních bodů na 0,60 % p.a.

Při nastavení úplaty byla zohledněna relativně vysoká základní úroková sazba stanovovaná Českou národní bankou (v roce 2022 se zvýšila z 3,75 % na rovných 7,00 %) a její předpokládaná stabilita v roce 2023 a dále rychlý nárůst investovaných prostředků, který do fondu po spuštění směřuje.

Detailní informace o investiční strategii a všech aktuálních cenových parametrech, včetně očekávaného zhodnocení pro rok 2023 naleznete na stránkách fondu .

Pokud máte jakýkoliv dotaz k vaší investici, neváhejte se obrátit na svého poradce.

Vaše Amundi CR

English version:

Amundi Czech Republic, Investment Company, a.s. announces that with effect from 1st April 2023, the management fee for the fund Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb will increase by 0,10pp to 0,60% p.a.

In adjusting the management fee it was taken into account the relatively high interest rate set by the Czech National Bank (increased from 3,75% to 7,00% in 2022) and its expected stability during 2023, as well as the rapid increase in amount of investments going into the fund after the launch.

Detailed information focused on the investment strategy and all fund parameters can be found on the website .

If you have any questions, please, do not hesitate to contact your advisor.

Amundi CR