Oznámení investorům - Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací vybraných Amundi fondů.

19. červenec 2022

Amundi, Produkty

Vážení investoři,

k 1.9.2022 dochází k aktualizaci Statutů a Sdělení klíčových informací vybraných lokálních Amundi fondů:

  • Amundi CR Sporokonto,
  • Amundi CR Balancovaný,
  • Amundi CR All-Star Selection,
  • Amundi CR Akciový střední a východní Evropa,
  • Amundi CR Balancovaný konzervativní.

V rámci navrhovaných změn dochází k úpravě limitů týkající se celkové expozice portfolia a dále pak k úpravě limitu na investice do ostatních fondů u fondu Amundi CR Balancovaný konzervativní. Dále jsou předmětem úprav Statutů fondů a příslušných Sdělení klíčových informací datum vydání nařízení o Taxonomii, aktualizace ukazatele SRRI, úprava grafu výkonnosti a drobné korekce textu.

Navržené úpravy nepředstavují výraznou změnu způsobu investování dotčených fondů. V případě, že investoři (podílníci) s navrženými změnami nesouhlasí, mohou kdykoli do 1.9.2022 požádat o zpětný odkup bez poplatku.

Detailní informace naleznete zde . Nové Statuty a Sdělení klíčových informací jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fondů na webu amundi.cz .

Další zprávy