Nový fond v nabídce - Konzervativní investice, která umí vydělávat!

20. leden 2023

 

Přečtěte si více informací o novém fondu určeném na uložení krátkodobé finanční rezervy - Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb.

 

K čemu se nejvíce hodí tento fond?

- K uložení krátkodobé nezbytné rezervy pro případ mimořádných / neplánovaných výdajů.
- K uložení finančních prostředků, které s vysokou mírou pravděpodobnosti bude potřeba v horizontu 6 až 12 měsíců (např. očekávané částečné umoření hypotéky, nákup nemovitosti,..).
- Jako nástroj pro možné zhodnocení u velmi konzervativních klientů neakceptujících vyšší míru kolísání.
- Jako nástroj pro „osahání“ si světa konzervativních investic (typicky klienti doposud bez zkušeností) s možným budoucím posunem k výnosově zajímavějším řešením.

Proč investovat do fondu Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb

Očekávaný čistý výnos fondu za rok 2023: 6,0 %*

Určeno pro velmi konzervativní investory s krátkodobým investičním horizontem

Likviditní rezerva - peníze máte na svém účtu zpravidla do 1 týdne

* Výkonnost fondu je odvozena od krátkodobých úrokových sazeb a nastavení základní úrokové sazby Českou národní bankou. Uvedená očekávaná výkonnost je relevantní pro rok 2023. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období.

Pro první investory bez poplatku!

V počátku, než fond dosáhne objemu majetku 100 milionů Kč, nebude investorům účtován manažerský poplatek. První investoři tak budou mít správu fondu po určité časové období zdarma.

Pro více informací se podívejte na:

Detail fondu      Leták fondu

Další zprávy