Nové znění vybrané dokumentace

17. červenec 2020

Amundi, CZ, Produkty

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. schválilo dne 15.7.2020 nové znění těchto dokumentů:

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování
 2. Informace pro zákazníky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování
 3. Obchodní podmínky pro obhospodařování
 4. Informace pro zákazníky pro obhospodařování

Aktualizaci jsme využili i ke zpřesnění některých pasáží, a to i s ohledem na snazší srozumitelnost textu. Níže si dovolujeme zdůraznit některé zásadnější změny v dokumentaci.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

 • Upřesnili jsme naše procesy týkající se ověřování pokynů klientů a stanovení transakčních cen.
 • Rozšířili jsme znění přílohy A ve znění týkajícím se Zakázaného investora. Nově považujeme za Zakázané investory i osoby s daňovým domicilem mimo EU, resp. EHP, a to především z daňových důvodů. V této souvislosti upozorňujeme klienty na riziko srážkové daně (zajištění daně).

Informace pro zákazníky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

 • Upravili jsme informace týkající se přístupu klientů k výpisům z jejich účtu.
 • Doplnili jsme informace o ETF fondech (fondy obchodované na burze) a zvláštní poučení o ETF a Indexových fondech a rizicích spojených s investicemi do těchto fondů.
 • Upravili jsme článek 6 a návazně i článek 15 týkající se evidence a ochrany majetku klientů.
 • Nově jsme upravili článek 15 týkající pravidel pro provádění pokynů a doplnili tabulku převodních míst.

Obchodní podmínky pro obhospodařování

 • V článku 4 jsme doplnili odstavec, který klientovi umožňuje využít zjednodušený způsob ověřování jeho podpisu v případě odkupu.
 • Doplnili jsme možnost pořizovat do portfolia klienta ETF fondy a Indexové fondy.
 • Rozšířili jsme znění přílohy A ve znění týkajícím se Zakázaného investora. Nově považujeme za Zakázané investory i osoby s daňovým domicilem mimo EU, resp. EHP, a to především z daňových důvodů. V této souvislosti upozorňujeme klienty na riziko srážkové daně (zajištění daně).

Informace pro zákazníky pro obhospodařování

 • Doplnili jsme informace o ETF fondech (fondy obchodované na burze) a zvláštní poučení o ETF a Indexových fondech a rizicích spojených s investicemi do těchto fondů.
 • Doplnili jsme článek 6. Poučení o možných rizicích (akciové riziko, právní riziko).
 • Upravili jsme článek 9 a návazně i článek 16 týkající se evidence a ochrany majetku klientů.
 • Nově jsme upravili článek 16 týkající pravidel pro provádění pokynů za nejlepších podmínek a doplnili tabulku převodních míst.

Nová dokumentace nabývá účinnosti tímto způsobem:

V případě Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a Informací pro zákazníky nabývají tyto dokumenty účinnosti dne 1.8.2020. V případě Smluv a dodatků sepsaných před tímto datem nabývají Všeobecné obchodní podmínky účinnosti dne 1.10.2020.

V případě Obchodních podmínek pro obhospodařování a Informací pro zákazníky pro obhospodařování nabývají tyto dokumenty účinnosti dne 1.8.2020. V případě Smluv a dodatků sepsaných před tímto datem nabývají Obchodní podmínky účinnosti dne 1.10.2020.

Dokumentace bude k dispozici zde

Další zprávy