Nová dokumentace a informace pro zákazníky

10. červenec 2019

Amundi

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. schválilo dne 9.7.2019 nové znění těchto dokumentů:

1) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

2) Informace pro zákazníky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

3) Obchodní podmínky pro obhospodařování

4) Informace pro zákazníky pro obhospodařování

Hlavním důvodem k aktualizaci dokumentů bylo spojení rodin fondů Amundi Funds II a Amundi Funds. Aktualizaci jsme využili i ke zpřesnění některých pasáží, a to i s ohledem na snazší srozumitelnost textu.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

V souvislosti s uvedením nových produktů Společnosti jsme vložili nové ustanovení definující (i) Klientský účet Společnosti a navázanou evidenci peněžních prostředků klientů, (ii) upozornění, že tento Klientský účet není zpravidla úročen a (iii) rovněž mechanismus rozpočítávání případných výnosů z Klientského účtu.

Vzhledem k Vašim dotazům jsme vložili upozornění na daňové důsledky výměn podílů.

Snažíme se navzájem komunikovat prostředky moderní techniky, a proto jsme vložili upozornění na některá rizika, která e-mailová komunikace přináší; s tím souvisí i Vaše povinnost informovat nás o změně své e-mailové adresy. Vezměte prosím na vědomí, že dokumenty/informace jsou považovány za doručené okamžikem, kdy je odesíláme.

V Příloze A jsme pozměnili režim tzv. „zakázaného investora z USA“.

Informace pro zákazníky pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování

Do dokumentu jsme vložili novou přílohu objasňující některá obecná rizika investování. Vložili jsme rovněž výslovné varování týkající se úvěrového rizika, které je spojeno s uložením klientských peněz na Klientském účtu Společnosti.

Upozorňujeme vás, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž ve Francii.

Nově jsme upravili ustanovení týkající se FATCA a CRS, tak jak je vykládáno v rámci skupiny Amundi.

Obchodní podmínky pro obhospodařování

Snažíme se navzájem komunikovat prostředky moderní techniky, a proto jsme vložili upozornění na některá rizika, která e-mailová komunikace přináší.

Nově jsme upravili možnost sjednání zajišťovacího práva, zástavního práva nebo práva na započtení, pokud je to výslovně sjednáno ve smlouvě se zákazníkem a za předem stanovených podmínek.

V Příloze A jsme pozměnili režim tzv. „zakázaného investora z USA“.

Informace pro zákazníky pro obhospodařování

Zde jsme provedli změny především v souvislosti se spojením rodin Amundi Funds II a Amundi Funds, změnami v registrech a převodních místech.

Nově jsme upravili ustanovení týkající se FATCA a CRS, tak jak je vykládáno v rámci skupiny Amundi.

Nová dokumentace nabývá účinnosti tímto způsobem:

V případě Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování a Informací pro zákazníky nabývají tyto dokumenty účinnosti dne 15.7.2019. V případě Smluv a dodatků sepsaných před tímto datem nabývají Všeobecné obchodní podmínky účinnosti dne 1.9.2019.

V případě Obchodních podmínek pro obhospodařování a Informací pro zákazníky pro obhospodařování nabývají tyto dokumenty účinnosti dne 15.7.2019. V případě Smluv a dodatků sepsaných před tímto datem nabývají Obchodní podmínky účinnosti dne 1.9.2019.