Koronavirus: Komunikace směrem ke klientům a zaměstnancům

Paris, 24. březen 2020

Corporate

Coronavirus: general communication

Eskalace koronavirové krize a protikrizová opatření přijímaná rostoucím počtem vlád po celém světě dominují chování na finančních trzích a mají zřetelné dopady do naší ekonomiky. Tyto skutečnosti v naší společné historii představují skutečně výjimečný okamžik.

V této souvislosti jsme přijali řadu opatření týkající se dvou klíčových oblastí:

  • ochrana lidského zdraví – našich klientů a zaměstnanců,
  • zajištění kontinuity služeb, které poskytujeme našim klientům, a to při zachování vysoké úrovně kvality.

Naše každodenní činnost je založena na 3 pilířích:

  • Za prvé jde o pokračující aktivní řízení investic našich klientů se zaměřením na kvalitu a výkonnost. 90 % našich zaměstnanců nyní pracuje z domova a naše investiční týmy jsou mobilizovány za účelem co nejefektivnější správy finančních prostředků našich klientů a mandátů, a to navzdory tržnímu prostředí. To vše díky našim robustním IT systémům, které spravuje tým více než 600 zaměstnanců a spolupracovníků, kteří provozují naše produkční centra a záložní pracoviště ve Francii a obsluhují našich 37 poboček po celém světě. Naše týmy spravují z pařížského operačního centra každodenní spojení našich 5 000 zaměstnanců z celého světa. Tento systém je velmi užitečný, především v těchto nestandardních dobách.
  • Za druhé, našim klientům poskytujeme potřebné informace tak, aby jim pomohly v jejich správném rozhodování, především v této turbulentní době. Potvrzujeme, že i za těchto výjimečných okolností budeme udržovat pravidelný kontakt s našimi klienty. K analýze krize a finančních trhů budeme využívat týdenní komunikace. Naši zaměstnanci jsou samozřejmě k dispozici, aby klientům poskytli požadované informace.
  • Za třetí, zabezpečení kontinuity procesu, resp. pokynů zadaných ze strany našich klientů. V posledním měsíci došlo k aktivaci plánů kontinuity podnikání, a to napříč celý naším informačním systémem.

 

Představenstvo skupiny Amundi se schází každý den za účelem zhodnocení aktuální situace a rozhodnutí o případné realizaci vhodných opatření. Představenstvo je také v úzké spolupráci s našimi jednotlivými pobočkami.

Tato krize je co do velikosti bezprecedentní. Je těžké předpovědět, jak dlouho bude trvat. Pravidelně vás budeme informovat o aktuální informaci.

Text byl aktualizován dne 24. března 2020.

Další zprávy