Investujte s námi pro lepší svět

25. srpen 2021

Produkty, CZ

Pomozte zpomalit klimatické změny a investujte do akciového fondu zaměřeného na akcie společností, které nejvíce přispívají k ochraně klimatu s cílem snížení uhlíkové stopy.

Klimatické změny nemusejí být jen hrozbou, ale také velkou investiční příležitostí. Firmy a státy po celém světě investují a budou investovat v nadcházejících dekádách miliardy dolarů, aby dosáhly uhlíkové neutrality a změnily energetický mix. K naplnění tohoto cíle bude potřeba mnoho inovací. Bill Gates, spoluzakladatel technologické společnosti Microsoft a jedné z hlavních pozic v portfoliu fondu, na zasedání evropských ministrů v Bruselu řekl: 

Dekarbonizace globální ekonomiky je největší příležitostí pro inovace, jakou kdy svět viděl.1

Bill Gates, spoluzakladatel technologické společnosti Microsoft

Díky investici do fondu  CPR Climate Action  podpoříte firmy, které patří mezi hlavní aktéry boje proti klimatickým změnám, a budete se podílet na vývoji jejich akcií. Manažer fondu vybírá do portfolia příznivě oceněné akcie firem, které se veřejně zavázaly aktivně jednat a snižovat uhlíkové emise. Investice jsou realizovány bez omezení napříč všemi trhy a sektory. V portfoliu najdeme například akcie IT firem, bank, ale i průmyslových podniků, které deklarovaly přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. 

Změna klimatu se týká nás všech

Změna klimatu se totiž intenzivně dotýká nás všech. Každý rok se do atmosféry dostane 51 miliard tun skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti. Skleníkové plyny zachycují teplo a život na zemi se stává obtížnější, teplota se zvyšuje. Skleníkové plyny z atmosféry nemizí, zůstávají tam, čtvrtinu tam najdeme i za 10 tisíc let, proto je nezbytné nejen emise omezovat, ale zcela je zastavit. Největší ekonomiky (USA , EU, Čína) se zavázaly dospět k uhlíkové neutralitě do konce roku 2050, Čína v roce 2060. Mnoho firem v soukromém sektoru má ještě ambicióznější cíle, jako například Microsoft, který najdeme také v portfoliu fondu  CPR Climate Action .* 

Technologický gigant a provozovatel mnohých datových center patří mezi nejaktivnější společnosti v boji proti klimatickým změnám. Už v roce 2012 dosáhl Microsoft uhlíkové neutrality, ale její dlouhodobé plány jsou ještě ambicioznější. Do roku 2025 má za cíl získávat všechnu elektřinu z obnovitelných zdrojů, nejpozději v roce 2030 chce být uhlíkově negativní, a do roku 2050 má v plánu odstranit veškerý oxid uhličitý, který kdy vypustila do atmosféry. V praxi to znamená, že plánuje čerpat více oxidu uhličitého než emituje.

Pokrok, inovace, odpovědnost jsou charakteristické i pro další firmy, které najdeme v portfoliu  CPR Climate Action

*k datu 24.8.2021, portfolio manažer může složení fondu změnit dle aktuálních tržních podmínek. Aktuální složení najdete vždy v měsíčním komentáři.

1Zdroj: Commission and Breakthrough Energy Catalyst partnership, European Commission - Press release,  2. června 2021, Brusel

Upozornění: Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na  www.amundi.cz  ve statutech fondů a sděleních klíčových informací a v dalších dokumentech. Tento fond nemusí odpovídat cílovému trhu adresáta sdělení. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám. 

Další zprávy