Investiční strategie a výhled pro rok 2019

03. leden 2019

Analýzy trhů

Výhled pro rok 2019: Investiční strategie, investice, regiony, monetární politika i ohlédnutí za uplynulým rokem.


Rok 2019 bude vyžadovat, aby investoři byli obezřetnější. To neznamená pouze potřebu méně rizikových alokací, ale také selektivnější přístup k výběru zemí, sektorů a titulů, které by mohly být odolnější, tedy méně zadlužené, méně vystavené geopolitickým rizikům a finanční a hospodářské nerovnováze. Půjde zejména o udržitelnost budoucích výnosů a reálnou hodnotu.

V přiloženém dokumentu naleznete mimo jiné náš globální výhled na trhy, regiony a monetární politiku jednotlivých centrálních bank.


Document