Investiční fond First Eagle Amundi International potvrdil v roce 2020 své kvality a přinesl investorů pozitivní zhodnocení

29. leden 2021

Analýzy trhů

Minulý rok si globální akciové trhy prošly složitým obdobím. Akciové trhy na přelomu února a března reagovaly na nastupující pandemii masivními výprodeji. Situace se později ustálila díky bezprecedentním zásahům centrální bank a vládním opatřením, které poskytly obrovskou likviditu a další formy podpory finančním trhů, ekonomikám, podnikům a jednotlivcům. Do konce roku většina akciových indexů smazala ztráty z prvního čtvrtletí a mnoho z nich uzavřelo rok na nových historických maximech.

Hodnotový investiční styl vůči růstovému v roce 2020 citelně zaostával. Díky pandemii došlo významnému omezení složek tradiční, fyzické ekonomiky, jako je zpracování materiálů, průmysl nebo reality. Právě tyto oblasti jsou častými zástupci hodnotových indexů. Přesun do online prostředí byl naproti tomu impulzem k urychlení již existujících obchodních trendů jak komerčních subjektů, tak i živnostníků. Klíčovou se stala všeobecná přítomnost na internetu. Společnosti nové ekonomiky, jejichž hlavní oblastí působení je internet, zaznamenaly silný růst příjmů a peněžních toků. Spolu s tím pak zdražovaly i ceny jejich akcií. Hodnotové akcie tak v ročním bilancování výrazně zaostávaly za růstovými akciemi.

First Eagle International Amundi  v těchto podmínkách vynikal, když dosáhl roční výkonnosti 5,05 %. Je tak jedním z mála globálních hodnotových fondů, kterým se podařilo zaznamenat v loňském roce kladnou výkonnost. Zároveň překonal referenční hodnotový akciový index MSCI o více než 6 %.

Během roku 2020 se fondu naskytla řada příležitostí k nákupu vysoce kvalitních aktiv za ceny, které považujeme za atraktivní. Jednou z nich byly jarní výprodeje na burzách po celém světě spojené s pandemií viru Covid-19. Řadu pozic jsme v průběhu roku také opustili, když se cena akcií některých společností dostali nad námi odhadovanou vnitřní hodnotu.

Se startem nového roku věříme, že budoucnost fondu směřuje správným směrem a i nadále představuje atraktivní možnost dlouhodobého uložení prostředků. Naše strategie se nemění a zůstává zaměřena na akcie společností, které mají trvalé konkurenční výhody, kladné cash-flow a jasnou představu o svém směřování. Pevnou součástí portfolia zůstává i zlato a cenné papíry spojené se zlatem, které vnímáme jako důležitý způsob zajištění portfolia.

Roční komenrář k fondu First Eagle International