Infrastruktura je základem každé fungující ekonomiky

12. listopad 2021

Amundi, CZ, Produkty

S Amundi můžete být součástí rozvoje světové infrastruktury s novým fondem KBI Global Sustainable Infrastructure Strategy, zkráceně KBI Infrastructure. Jeho strategie se zaměřuje na nutnost každé ekonomiky mít kvalitní infrastrukturu společně s dnes velmi často glosovanou podmínkou, aby se investice řídily myšlenkou udržitelného investování.

Poptávka po investicích do infrastruktury celosvětově roste i s tím, jak investoři hledají aktiva se stabilním výnosem. Infrastruktura se dostává na přední místa agendy mnoha globálních ekonomik a státní orgány se zaměřují na výdaje v této oblasti, aby stimulovaly růst svých ekonomik.

  

KBI Infrastructure se soustředí na společnosti z životně důležitých odvětvích dodávek vody, odpadu, recyklace, produkce potravin, čisté energie, dopravy a zemědělské půdy.

Charakteristika investic do infrastruktury:

  • Firmy jsou méně ohrožené konkurencí, jelikož vstup do odvětví je kapitálově poměrně náročný
  • Podniky disponují stabilním a předvídatelným cash flow a atraktivními dividendovými výnosy
  • Smlouvy jsou uzavírány na delší období, což zajišťuje stabilitu
  • Společnosti jsou typicky vlastníky klíčových aktiv (rozvody elektrické energie, potrubí..)

  

McKinsey ve svém článku Další generace infrastruktury (The next generation of infrastructure) uvádí mimo jiné následující:1Zatímco obchodní skupiny, rozvojové banky a vlády přislíbily výrazné navýšení financování a výzkumu udržitelné infrastruktury, rozsah tohoto problému je obrovský: od roku 2015 do roku 2030 by celosvětová poptávka po nové infrastruktuře mohla činit více než 90 bilionů dolarů, což je téměř dvojnásobek odhadované hodnoty 50 bilionů dolarů stávajících světových akcií.

Skrze fond KBI Infrastructure máte možnost investovat až do 50 pečlivě vybraných akcií společností, které vám aktuálně nabízí krom jiného stabilní cash-flow a možnou ochranou před inflací.
Další informace o fondu si můžete přečíst  na stránce fondu .

  

1Zdroj: The next generation of infrastructure, Aaron Bielenberg, Mike Kerlin, Jeremy Oppenheim, and Melissa Roberts, McKinsey & Company

Upozornění: Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Úplné názvy podílových fondů, detail výkonnosti, informace o rizicích, atd. jsou zveřejněny v českém (Amundi CR) nebo anglickém jazyce (Amundi AM) na  www.amundi.cz  ve statutech fondů a sděleních klíčových informací a v dalších dokumentech. Tento fond nemusí odpovídat cílovému trhu adresáta sdělení. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám.

Další zprávy