Globální investiční výhled pro rok 2024

27. listopad 2023

Globální investiční výhled pro rok 2024: rok postupných investičních příležitostí na pozadí pomalejšího a fragmentovaného růstu

• V roce 2024 se investoři budou muset vypořádat s fragmentovaným ekonomickým růstem a rizikem zvýšené volatility.

• Globální ekonomický růst se v prvním pololetí zvolní díky zpomalení vyspělých ekonomik a pravděpodobné mírné recesi v USA. Rozdíl v růstu mezi rozvíjejícími se a vyspělými trhy dosáhne pětiletého maxima. Indie pak poroste rychleji než Čína.

  

• V rámci měnové politiky očekáváme, že Fed ke konci prvního pololetí sníží základní úrokové sazby. Fiskální politika bude na vyspělých trzích poskytovat menší podporu v důsledku vysokého zadlužení a bude se orientovat na transformaci v energetice.

• Na počátku roku by pro investory měly být zajímavé státní dluhopisy, kvalitní korporátní dluhopisy a dluhopisy rozvíjejících se trhů (hard currency). Riziková aktiva by poté měla těžit z obratu měnové politiky. To by mohlo napomoci asijským akciím.

Paříž, 23. listopadu 2023 – Společnost Amundi v roce 2024 očekává postupné oslabování globálního ekonomického růstu, nikoli však stejně ve všech zemích. Zmírňující se inflace zůstane až do konce roku nad cíli centrálních bank. Za předpokladu, že krize na Blízkém východě nebude eskalovat, bude hlavním důvodem pro tento slabší globální ekonomický výhled především zpomalení na vyspělých trzích (DM). Pro rok 2024 předpokládáme růst světového HDP +2,5 % a očekáváme, že růst na DM bude dosahovat v průměru +0,7 % oproti +3,6 % na rozvíjejících se trzích (EM).

Pro rok 2025 pak předpokládáme globální růst reálného HDP ve výši +2,7 %, přičemž na DM by měl dosáhnout +1,5 % a na EM +3,6 %.

Vincent Mortier, CIO Skupiny Amundi, uvedl: Investice v roce 2024 budou především o kvalitních státních a podnikových dluhopisech a o hledání růstu prostřednictvím asijských akcií, které by měly těžit z dobrých vyhlídek na hospodářský růst v regionu. Zajímavé příležitosti se objeví také u společností, které se zaměřují na silná dlouhodobá témata jako je transformace v energetice či umělá inteligence. Pokud jde o evropské akcie, budou si však investoři muset počkat na druhou polovinu roku.“

Monica Defend, ředitelka Amundi Investment Institute, k tomu dodala: „Obrat situace v oblasti růstu, inflace i měnové politiky bude pro investory v průběhu roku vytvářet příležitosti k zisku v oblasti rizikových aktiv.“

 

ÚSTŘEDNÍ SCÉNÁŘ: ZPOMALENÍ A FRAGMENTOVANÝ RŮST

Rozdíly v růstu mezi vyspělými a rozvíjejícími se trhy by měl dosáhnout pětiletého maxima. USA se v první polovině roku 2024 budou potýkat s mírnou recesí, zatímco růst v eurozóně zůstane mírně pozitivní a v Japonsku bude mírný. Rozvíjející se trhy budou i nadále odolnější, budou však vykazovat větší míru fragmentace, přičemž Asie bude vynikat jako jasný příjemce zahraničních investic.

  • Spojené státy – Očekáváme, že USA budou v první polovině roku 2024 čelit mírné recesi, kdy se zvýší negativní vliv utažených finančních podmínek na spotřebitele i podniky. Ve druhé polovině roku by se růst měl stabilizovat pod potenciálem a inflace by se měla přiblížit k cíli centrální banky. Pro rok 2024 předpokládáme míru růstu ve výši +0,6 % a pro rok 2025 ve výši +1,6 %.
  • Evropa – Růst v eurozóně bude i nadále slabý, s rozdílnou dynamikou v různých zemích vzhledem k tomu, že kromě již přísné měnové politiky začíná být restriktivnější i fiskální politika. V eurozóně i ve Velké Británii očekáváme v roce 2024 růst ve výši +0,5 % a v roce 2025 +1,2 % v eurozóně a +1,3 % ve Velké Británii.
  • Rozvíjející se trhy směřují v prostředí slabé světové poptávky k cyklickému poklesu. V Číně ani další finanční stimuly nezvládnou zvrátit trend k nižšímu růstu(+3,9 % v roce 2024 a +3,4 % v roce 2025). Indie se stává novou velmocí, která nabízí skvělé ekonomické vyhlídky a silnou domácí poptávku i investice (6,0% růst v roce 2024 a 5,2% v roce 2025). Dařit by se mělo i státům, které budou profitovat z obnovených dodavatelsko-odběratelských řetězců v Asii, nebo státy Latinské Ameriky, které jsou bohaté na přírodní zdroje.

 

CENTRÁLNÍ BANKY: ČAS NA NIŽŠÍ ÚROKOVÉ SAZBY?

Vzhledem ke slabší poptávce by měla inflace do konce roku 2024 konvergovat směrem k cílům centrálních bank. Riziko vyšší inflace však v éře neuspořádané transformace energetiky a globálního přeskupování, které by mohlo vést k prudkému nárůstu cen energií a potravin, stále není zažehnáno. Tato rizika by mohla nastartované procesy zastavit nebo dokonce zvrátit jejich směřování.

Očekáváme, že centrální banky EM budou v prvním pololetí i nadále držet úrokové sazby stabilní, dokud se neukáže, že je inflace skutečně pod kontrolou. Americká inflace ovlivní chování Fedu a bude mít dopad na očekávanou recesi. Očekáváme, že Fed i ECB sníží v roce 2024 úrokové sazby o 150, respektive 125 bazických bodů. Na rozvíjejících se trzích pokračuje dezinflace a centrální banky tak budou mít určitý prostor pro snižování sazeb, ale nesmí při tom chybovat.

INVESTIČNÍ VÝHLED:

V roce 2024 se budou investoři muset vypořádat s fragmentovaným hospodářským výhledem. Vysoké rozdíly v ocenění aktiv a vysychání přebytečné likvidity povedou k vyšší volatilitě akcií. Nižší růst a inflace mohou podpořit návrat k záporné korelaci mezi dluhopisy a akciemi, což je dobrá zpráva pro diverzifikaci a portfolia založená na vícero aktivech. K tradiční diverzifikaci mohou dále přispívat nemovitosti a alternativní aktiva (například hedgeové makro fondy a hedgeové fondy dluhopisové). Zlato může nabídnout zajištění před geopolitickými riziky a některé komodity pak v boji proti inflaci.

  • Dluhopisům by se mělo dařit – kvalitní dluhopisy (státní nebo korporátní) budou na počátku roku 2024 preferovanou třídou aktiv. Domníváme se, že dává smysl zvyšovat duraci a zaměřit se na korporátní dluhopisy investičního stupně, dluhopisy EM v hard currency a krátkodobé eurové dluhopisy s vysokým výnosem. Poté, co Fed začne snižovat sazby a oslabí americký dolar, bude prostor pro větší podíl dluhopisů EM v lokálních měnách. Americké dluhopisy s vysokým výnosem mohou být v první polovině roku pod tlakem vyšších nákladů na refinancování. Každopádně jejich čas by opět mohl nastat poté, co se uvolní finanční podmínky ve druhé polovině roku.
  • Odolnost akcií na počátku roku 2024 preferujeme defenzivní přístup a zaměřujeme se na udržitelnost dividend, kvalitu a nízkou volatilitu. Dáváme přednost hodnotovým akciím v USA a Japonsku. Až začne Fed snižovat sazby, bude větší prostor pro cykličtější trhy a sektory, například Evropu, rozvíjející se trhy a podniky s nízkou kapitalizací. U akcií je potřeba stále věnovat pozornost tématům jako je energetická transformace, zdravotnictví a umělá inteligence.
  • Rozvíjející se trhy jsou hlavním motorem výkonosti – na začátku roku upřednostňujte dluhopisy s pevným výnosem v hard currency. Poté, co Fed změní směr své měnové politiky, opět budou dávat smysl dluhopisy v lokální měně. Akcie EM by měly těžit z oživení ziskovosti, zejména v Asii. Investiční příležitosti vidíme v indických akciích, dařit by se také mělo společnostem využívajícím energetické transformace (vývozci komodit, například Brazílie) a technologických změn (Čína).
  • Měny – v roce 2024 bude potřeba být na devizovém trhu aktivnější, a to kvůli očekávanému slabšímu americkému dolaru.

 

O SPOLEČNOSTI AMUNDI:

Amundi, přední evropský správce aktiv, který patří mezi 10 největších světových hráčů [1], nabízí 100 milionům svých klientů – retailových, institucionálních i korporátních – komplexní škálu řešení pro spoření i investice v rámci aktivní i pasivní správy tradičních i nemovitých aktiv. Tato nabídka je rozšířena o IT nástroje a služby, které pokrývají celý hodnotový řetězec spoření. Společnost Amundi je dceřinou společností skupiny Crédit Agricole a je kotována na burze. V současné době spravuje aktiva v hodnotě více než 1,95 bilionu eur [2].

Díky šesti mezinárodním investičním centrům [3], kapacitě v oblasti finančního i mimofinančního výzkumu a dlouhodobému závazku k odpovědnému investování je společnost Amundi jedním z klíčových hráčů v oblasti správy aktiv.

Klienti společnosti Amundi mohou těžit z odborných znalostí a poradenství 5,4 tisíců zaměstnanců pracujících ve 35 zemích.

[1] Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2023, based on assets under management as at 31/12/2022

[2] Amundi data as at 30/09/2023

[3] Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo

Další zprávy