Fúze fondu Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

10. leden 2021

Vážení investoři,

představenstvo Amundi Funds si Vás dovoluje informovat o fúzi Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value (dále jen „Slučovaný podfond“) s podfondem Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers (dále jen „Cílový podfond“).

Hlavním cílem fúze je zefektivnění investičního procesu a využití úspor z rozsahu s ohledem na podobnosti investičních strategií Slučovaného podfondu a Cílového podfondu.

Klíčové informace:

Slučovaný podfond

Cílový podfond

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Datum fúze: 19. února 2021 o půlnoci (lucemburský čas).

Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě slučovaného podfondu: 8. února 2021.

V případě, že plánovanou fúzí podfondů akceptujete, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete ze slučovaného podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu.

Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách Amundi v sekci právní informace / oznámení investorům zde .

S úctou
Vaše Amundi

Další zprávy