Dluhopisové fondy se radují. Budou radovánky pokračovat?

18. srpen 2022

Amundi, Analýzy trhů, Produkty

Dluhopisové trhy prochází v posledních týdnech výraznou změnou, do určité míry očekávanou. Dluhopisové fondy z toho profitují. Klíčová otázka zůstává: bude tento výrazný trend pokračovat i nadále?

 
Co se děje? Naše očekávání z posledních týdnů se naplnilo, a to celkem rychle. Vývoj na dluhopisových trzích se za poslední dva měsíce otočil o 180 stupňů. Po poměrně silném a stabilním růstu výnosů v první polovině roku, které reagovaly na vysoká inflační čísla a jestřábí politiku ČNB, se situace v červnu zlomila. V polovině června se výnos českého státního pětiletého dluhopisu pohyboval na úrovni 6,1 %, aby do poloviny srpna spadnul na úroveň přibližně 4,3 %. Strmý pokles téměř o 2 procentní body.

Co za otočkou stojí? Nová bankovní rada ČNB a očekávaná recese. V červenci došlo k obměně 3 členů bankovní rady a guvernérem se stal Aleš Michl, který je známý svou zdrženlivostí ke zvyšování úrokových sazeb. Na začátku srpna ČNB skutečně sazby nezvedala. K bankovní radě se přidalo očekávání analytiků. Podle nich českou ekonomiku čeká výrazné zpomalení, s velkou pravděpodobností recese. Ta by měla tlumit inflační tlaky, což by dokonce mělo tlačit českou centrální banku ke snižování sazeb, pravděpodobně již v roce 2023.

Co na to dluhopisový investor? Ten by si měl oprášit známou poučku: „růst výnosů = pokles cen a pokles výnosů = růst dluhopisových cen“. Skutečně, výše uváděný pokles dluhopisových výnosů se projevil v růst dluhopisových cen. Dluhopisový index S&P Czech Republic Sovereign Bond posílil za poslední 2 měsíce o více než 11 %*. Zažil tak jedno z nejlepších období ve své historii. Růst cen tak neminul ani dluhopisy v portfoliích našich dluhopisových fondů. Střednědobě orientovaný fond Amundi CR obligační  poskočil za sledované období téměř o více než 9 %. Krátkodobě zaměřené Amundi CR Sporokonto  pak ve stejném období posílilo o více než 2 %.

Jak to bude vypadat do budoucna? Nikdo nemá křišťálovou kouli, ani my. Nicméně, i nadále zůstáváme ve střednědobém výhledu na trh českých státních dluhopisů optimističtí. Současně však upozorňujeme, že tento velice rychlý růst cen zejména dluhopisů s delší splatností byl velmi neobvyklý. Krátkodobě by tak mohl být růst dluhopisových cen zpomalen či mohl by si projít mírnou kolísavostí. V rámci našeho střednědobého výhledu však celkově skutečně platí, že české státní dluhopisy zůstávají velmi zajímavou investiční příležitostí. Výnosy do splatnosti jsou stále na mnohem vyšších úrovní, než byly před několika lety. To samo o sobě zajišťuje státním dluhopisům při stabilních sazbách pozitivní výkonnost. S větrem v zádech – vyšších výnosech – se lépe pluje, než při nulových (bezvětří) či záporných (proti větru). České státní dluhopisy jsou tedy stále ve formě, o čemž jsme informovali na začátku července na našem webu amundi.cz .**

Texty našich vedoucích a specialistů k tématu českých dluhopisů v mediích:

Amundi CR

* S&P Czech Republic Sovereign Bond Index. Data za období 16.6.2022 až 15.8.2022. Více  zde .

** Rizikem našeho základního scénáře zůstává zásadní růst dluhopisových výnosů díky extrémům v inflačních číslech doprovázených jestřábí změnou politiky ČNB a také výrazné zhoršení českých veřejných financí, které by bylo doprovázeno snížením ratingu České republiky.

Upozornění: Marketingové sdělení. Toto sdělení nelze považovat za nabídku, poradenství, doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investováním je spojeno riziko. Hodnota investice může kolísat a nelze zaručit návratnost investované částky. Cílový trh produktů nemusí odpovídat cílovému trhu zákazníka a zákazník se může nacházet mimo cílový trh, tak i v negativním cílovém trhu. Cílový trh lze vyhodnotit až na základě informací poskytnutých zákazníkem distributorovi produktu. Informace reflektují názor Amundi, jsou považovány za spolehlivé, nicméně není garantována jejich úplnost, přesnost nebo platnost. Toto sdělení není určeno US osobám. Více na  www.amundi.cz  Amundi Czech Republic Asset Management.

Další zprávy