Dividendové fondy EETI a GETI přecházejí na odpovědný způsob investování, atraktivní dividenda zůstává, v celkové výkonnosti bude mít ale menší důležitost

20. leden 2020

Produkty, Amundi

Rok 2019 patřil v mnoha ohledech k nejlepším rokům na finančních trzích za posledních deset let. Většina aktiv zaznamenala dvojciferný růst výkonnost. Pozadu nezůstaly ani fondy EETI a GETI, které za loňský rok zhodnotily prostředky investorů o 17,92 % a 19,75 %.

Od nového roku přecházejí oba dva fondy plně na odpovědný způsob investování.

  • Při výběru akcií pro nás vedle základních fundamentálních faktorů (ziskovost, vývoj tržeb, zadlužení, výše dividendy, konkurence apod.) budou důležité také nefinanční ukazatele. To, jakým způsobem se firma zapojuje do zlepšení životního prostředí, jak řeší společenské a sociální otázky, a jak kvalitně a nezávisle působí její nejvyšší vedení (ESG).
  • Věříme, že tyto nefinanční faktory se více a více prolínají s hospodařením firem a tento trend bude zesilovat. Regulace a tlak společnosti na změnu ostatně firmám nedává mnoho prostoru pro alternativní strategii. Akciím firem, které budou mít lepší společensko-odpovědné postavení, by se tak mělo ve výsledku dařit lépe.
  • V souvislosti s posunem strategie k odpovědnému investování dochází i ke změně názvů obou fondů na European Equity Sustainable Income a Global Equity Sustainable Income.

Druhou ohlášenou změnou u obou fondů je změna dividendové strategie.

  • Od nového roku přestanou fondy využívat opční strategii. Tato strategie na jedné straně fixovala cílenou dividendu na vyšší úrovni, v rozmezí 6 % až 7 %, na druhé straně ale částečně limitovala další růst výkonnosti nad předem deklarovanou dividendu.
  • Odebrání opční strategie sníží deklarovanou dividendu, nově by se výplata dividendy měla pohybovat okolo hranice 4 % p.a., významně ale vzroste prostor pro dosahování nadvýkonnosti u obou fondů v porovnání s trhem. Zdůrazněme, že 4 % p.a. je stále více, než dokáže nabídnout investorům trh. Aktuální očekávaný dividendový výnos u světových akcií se pohybuje pod hranicí 3 % p.a.
  • V souhrnu tak investorovi zůstane atraktivní dividenda a vzroste šance na lepší celkovou výkonnost.

Věříme, že většina investorů změnu strategie uvítá a bude pokračovat ve své investici dále, minimálně pak do naplnění doporučeného investičního horizontu (7 let +). Od investorů v takovém případě není vyžadována žádná součinnost.

Investoři, kteří se změnou strategie nesouhlasí, mají možnost zdarma přestoupit do jakéhokoliv fondu Amundi nebo ukončit svou investice, samozřejmě bez sankčního poplatku.

Otázky a odpovědi (Q&A) naleznete v tomto dokumentu .

Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy, obraťte se prosím na naši informační linku 800 118 844.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, Amundi Czech Republic