„Disruptivní“ portfolio je odolnější proti volatilitě na trhu

16. prosinec 2020

Rozhovor s Vafou Ahmadim, výkonným ředitelem a portfolio manažerem  tematických fondů v CPR AM .

Svět se neustále mění a propojuje, přičemž technologické inovace v tomto smyslu hrají prim. Nehledě na to, že mají významný dopad na každý aspekt našeho života. V této souvislosti se mění i svět investic. Vafa Ahmadi, šéf tematických fondů v CPR AM vysvětluje, jak mohou tematické investice identifikovat strukturální trendy. Tento typ investice pak může přinést zvýšení hodnoty v delším období.

V článku se dozvíte: 

1) Z čeho se tematické investice skládají a proč jsou vhodné k investování nejen v této fázi hospodářského cyklu?

"Tematické investice nám umožňují využít příležitostí, které představují strukturální trendy. Tyto jevy se v ekonomice běžně vyskytují a představují pro investory velké příležitosti. Jde například o nedostatek vody ( KBI Water Fund ) nebo stárnutí populace ( CPR Global Silver Age ) a jiné ( další tematické investice ). Potenciální a stabilní výkonost je tak zajištěna dlouhodobým charakterem těchto trendů.

2) Převratnost (Disrupce) má asi největší dopad na trhy. Jaké jsou silné stránky tohoto trendu?

"Disruptivní společnosti jsou ty, které jsou schopny inovovat a vytvářet úplně nové trhy. Nebojí se zpochybňovat současné obchodní modely a vyznačují se vysokou mírou kreativity. Tyto schopnosti jsou nyní důležitější více než kdy dříve, neboť právě díky nim lze reagovat na výzvy krize novými a neotřelými způsoby. Zaměřený na disrupci je i jeden z našich nejúspěšnějších fondů  CPR Global Disruptive Opportunities

3) Umělá inteligence, MedTech a digitální ekonomika. Na co se megatrendy zaměří v blízké budoucnosti?

V rámci dimenze zdravotnictví a humanitních věd se lékařské platformy a telemedicína staly během karantény ještě důležitější. Jedná se o bezprecedentní trend, od kterého nebude cesty zpět. Nástup telemedicíny a databázových digitálních zdravotnických platforem usnadní přístup k léčbě, přispěje k lepšímu zvládání chronických onemocnění a sníží náklady. V reakci na rapidní rozvoj tohoto perspektivního odvětví jsme pro Vás spustili fond  CPR MedTech.

4) Jaké jsou specifické rysy tematického investičního přístupu CRP AM?

Například  odpovědné investování a ESG kritéria  (soubor environmentálních, sociálních a správních pravidel) se stávají nedílnou součástí správy tematických fondů. Například v rámci našeho fondu zaměřeného na vzdělávání, CPR Education, můžeme uvést, že za každý milion investovaných eur jsme financovali výuku určitého počtu hodin na dané univerzitě, v daném regionu atd.

Pro přečtení celého rozhovoru klikněte  zde .

Další zprávy