Chytré peníze dnes jdou do krátkodobých fondů

17. květen 2022

 

Jan Chlumský, ředitel marketingu v Amundi, okomentoval pro deník E15 zájem investorů o krátkodobé fondy a zmínil důvody, proč se jedná o jeden z nejoblíbenějších typů investice na trhu. 

  
"Krátkodobé fondy mohou být opravdu mnohem štědřejší než úrok u spořicího nebo termínovaného účtu. Stejně jako u dobrého jídla se ale tajemství možného úspěchu schovává v ingrediencích a postupu vaření. Recept na dobrý krátkodobý fond přitom není složitý. Instrukce říkají, smíchejte dohromady nástroje peněžního trhu, přidejte krátkodobé státní dluhopisy a dobře úročené depozitní vklady a posypte špetkou firemních dluhopisů. Výsledek? Výnosový potenciál kolem pěti procent při dnešních úrokových sazbách."

Celý komentář naleznete zde

Z nabídky Amundi v oblasti krátkodobých fondů můžeme jednoznačně zmínit Amundi CR Sporokonto s hrubým výnosem do splatnosti 4,91 % (k 25.04.2022)* nebo také Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů s hrubým výnosem do splatnosti 5,01 % (k 25.04.2022)*. Více informací o daných fondech najdete po kliknutí na název fondu.

*Hrubý výnos do splatnosti zobrazuje aktuální očekávanou výnosnost portfolia, která nezohledňuje náklady spojené se správou fondu. Detailní informaci k nákladům spojeným se správou fondu naleznete v příloze Sdělení klíčových informací u konkrétního fondu. Celkový výnos portfolia může být ovlivněn i dalšími faktory jako např. dodatečným výnosem plynoucím ze zajištění cizoměnových pozic, vývojem úrokových sazeb, změnou kreditní kvality držených instrumentů a dalšími faktory. Uvedené údaje jsou platné k okamžiku zveřejnění a mohou se kdykoli měnit v důsledku změn tržních podmínek a úprav investic v portfoliu fondu.

Minulá nebo očekávaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice a příjem z ní muže stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky.  V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi produktu.

Další zprávy