Češi věří firmám sledujícím dlouhodobé světové trendy, nejčastěji by chtěli vlastnit akcie Apple

27. březen 2019

Trvalé trendy, do kterých se vyplatí dlouhodobě investovat – právě na ty se zaměřuje tematické investování, které pro většinu Čechů v současnosti představuje stále velkou neznámou. To, co však Češi naopak znají velmi dobře, je umělá inteligence, kterou více než 34 % považuje za hlavní technologický trend dnešní doby. Nejvíce změn podle Čechů čeká automobilový průmysl, naopak za nejstabilnější považují bankovnictví a služby. Ukazují to výsledky průzkumu pro skupinu Amundi Czech Republic.

 „Tematické investování jako pojem není mezi Čechy příliš známé. Jen 3,3 % respondentů našeho průzkumu vykázalo alespoň základní znalost toho, co tento pojem znamená. Většina Čechů tak neví, jaká pozitiva může přinést. Tematické investování je totiž úzce spjato s globalizací obchodu, se všeobecným technologickým pokrokem a inovacemi, demografickými trendy a změnami životního prostředí ovlivňujícími a měnícími zaběhnutý řád našeho světa. Právě tyto trendy poskytují zajímavé investiční příležitosti a cílem tematického investování je jich prostřednictvím různých společností využívat,“říká Dana Kryńska, vedoucí komunikace v Amundi Czech Republic.

 Za nejlepší vynález současné doby považuje 69,1 % respondentů umělé srdce a 13,3 % chytrý telefon. Pro 34,6 %. Čechů představuje největší technologický trend současné doby umělá inteligence. Pro více jak 24 % je to pak robotizace a 22,5 % obyvatel vnímá jako největší trend automatizaci. „Více než polovina respondentů přitom automatizaci vnímá pozitivně. Pozitiva vidí zejména v tom, že se lidé uvolní pro práci ve službách a ve vzniku nových specializací a oborů. Naopak jako negativum automatizace vnímají obyvatelé České republiky nejčastěji to, že lidé přicházejí o práci,“ přibližuje Kryńska. Největší změny očekávají Češi v automobilovém průmyslu, nejméně jich naproti tomu očekávají v bankovnictví a ve službách.

 Vynálezy, bez kterých se většina respondentů neobejde v každodenním životě, jsou internet (57,6 %) a mobilní telefon (53,3 %). Největší radost by udělal necelým 60 % Čechům vynález léků na rakovinu, více jak 21 % by pak potěšil nový způsob snadného získávání energie a 15 % by ocenilo vynález teleportace. Za největší převratnou změnu považuje 53,1 % Čechů elektřinu a 28,9 % internet.

Výzkum dále ukázal, že akcie společností, které reflektují dlouhodobé světové trendy, by upřednostňovalo nakoupit necelých 65 % Čechů. Většina by tak učinila z důvodu, že věří, že tyto firmy mají budoucnost. Pro více jak 21 % je pak tematické investování alespoň zajímavé. „Za největšího inovátora považuje 34,6 % respondentů Teslu a 26 % Google. Kdyby si měli Češi vybrat, část jaké společnosti by chtěli vlastnit a podílet se na jejím zisku, vybralo by si více než 70 % Apple následovaný Microsoftem.“ dodává Kryńska. 

Průzkum pro skupinu Amundi Czech Republic realizovala společnost STEM/MARK v České republice na přelomu září a října 2018 na vzorku 512 mužů a žen ve věku 25–65 let.

Pokud Vás článek zaujal, můžete navštívit naši stránku, kde naleznete více o naší nabídce tematických fondů včetně brožury:

Odkaz ZDE

Tým Amundi Czech Republic