Amundi získala ocenění Green Bond Pioneer

07. březen 2019

Amundi

Amundi byla při 4. ročníku Green Bond Pioneer oceněna za unikátní partnerskou spolupráci s Mezinárodní finanční korporací (IFC) ze skupiny Světové banky, a to za ražení cesty vývoji v oblasti financování „zelených“ dluhopisů na rozvíjejících se trzích. Toto ocenění náleží organizacím, finančním institucím, vládám či jednotlivcům, kteří se zasadili o průkopnické aktivity v této oblasti.

Za Amundi si cenu „Green Finance Collaboration 2018“ převzal Frédéric Samama, Deputy Global Head of Institutional & Sovereign Clients, při slavnostním vyhlášení 5. března v Londýně. Na získání ocenění mělo velký vliv spuštění fondu Amundi Planet Emerging Green One Fund, což je největší zelený dluhopisový fond (1,42 mld USD AuM při spuštění) spravovaný z platformy London Emerging Markets Debt.