Amundi komentář: odkud vzdejde další finanční krize?

16. srpen 2018

Svět se dosud úplně nevzpamatoval z finanční krize mezi lety 2007 a 2008, ale nové riziko je již na pořadu dne. Téma „změny režimu“ (volatilita, úroková míra, inflace atd.) se opět objevilo, což vedlo k výrazné korekci na finančních trzích v lednu a únoru.


Svět se dosud úplně nevzpamatoval z finanční krize mezi lety 2007 a 2008, ale nové riziko je již na pořadu dne. Téma „změny režimu“ (volatilita, úroková míra, inflace atd.) se opět objevilo, což vedlo k výrazné korekci na finančních trzích v lednu a únoru. Ekonomická historie nás učí, že finanční krize jsou zřídkakdy očekávány, a přesněji nám říká, že opatření, která jim měla zabránit, nebyla nikdy přijata včas. Ve skutečnosti všem krizím předcházely často velmi jasné signály, které byly ale ignorovány nebo podceňovány (regulátory, centrálními bankami, investory...). Je vůbec možné přejít z režimu růstu bez inflace a nízkých sazeb do režimu vyšší volatility a inflace a vyšších úrokových sazeb bez finanční krize nebo makroekonomického šoku? V článku expertů z Amundi se dozvíte, odkud může další finanční krize přijít a zda jsme schopni jí čelit.