Obnovení obchodování od 14.1.2020 - Amundi CR - All Stars Selection

14. leden 2020

Amundi, Produkty

Představenstvo společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo obnovit obchodování s podílovými listy fondu Amundi CR - All Stars Selection (všechny třídy) a to s účinností od 0.00h dne 14.1.2020. Důvodem je skutečnost, že byly ukončeny potřebné úkony vztahující se k roční účetní závěrce fondu a ke kalkulaci dividendy fondu.

Příloha: Zápis představenstva