Alternativní zpracování žádostí o zpětný odkup, pravidelný zpětný odkup a o výměnu

24. březen 2020

Amundi, Produkty, CZ

Vážení klienti,

vzhledem k aktuální situaci v České republice se společnost Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. rozhodla přistoupit k alternativnímu způsobu zpracovávání Vašich žádostí o zpětný odkup, žádostí o pravidelný zpětný odkup a žádostí o výměnu (přestup).

S účinností od pátku 10. 4. 2020 bude společnost přijímat všechny pokyny výhradně elektronicky. Vaše pokyny předané papírovou formou (poštou) budeme přijímat pouze do 9.4.2020. Z provozních důvodů také nebudeme akcepovat ty pokyny, které budou klienty podepsané později, než 3.4.2020.

Chtěli bychom Vás ujistit, že stále máte možnost předat Váš pokyn Společnosti prostřednictvím Vašeho poradce. Společnost ve spolupráci se všemi svými partnery již předem připravila řešení pro zajištění plné obsluhy klientů po celou dobu trvání mimořádných opatření, především nově umožníme poradcům potvrzování všech předávaných pokynů přímo v našich aplikacích pouze zadáním unikátního sms kódu, který zašleme na číslo Vašeho mobilního telefonu. Takto přijatý pokyn bude Společností automaticky autorizován a zařazen do zpracování. Vaši poradci jsou proto i v režimu omezeného či žádného fyzického kontaktu mezi Vámi a jimi připraveni  poskytnout Vám potřebnou součinnost.

Elektronická komunikace

S účinností od 20.3.2020 akceptujeme formuláře formou: doručení z Vaší datové schránky do datové schránky naší společnosti (pywfn89) nebo doručení z Vašeho registrovaného e-mailu na e-mail naší společnosti infocr@amundi.comza předpokladu, že PDF formulář bude z Vaší strany elektronicky podepsán.

Příslušné formuláře najdete zde . Prosíme Vás o jejich řádné vyplnění, vytištění, podpis a čitelné naskenování nebo vyfocení.

Nemůžete-li využít žádnou z obou výše uvedených preferovaných možností elektronické komunikace s naší společností, jsme připraveni akceptovat rovněž takové pokyny ke zpětnému odkupu, které nám zašlete z Vašeho registrovaného e-mailu na výše uvedený e-mail naší společnosti v tom případě, že peněžní prostředky z tohoto zpětného odkupu budou zaslány na Váš registrovaný účet nebo na účet, na který jste v minulosti již odkupoval/a nebo z něhož přišla v minulosti Vaše investice.

Pokud nemůžete využít žádnou z výše uvedených možností komunikace, prosím, kontaktujte naši klientskou linku na čísle:                      +420 800 118 844

Upozorňujeme Vás, že výše uvedená rozhodnutí se mohou kdykoli změnit, zejména z důvodů zásadní změny aktuální situace a z rozhodnutí vlády ČR či jiných příslušných orgánů a může se stát, že papírové pokyny nebudeme moci přijímat již před uvedeným datem v případě, že nebudeme moci být přítomni v kancelářích společnosti.

Vaše Amundi.

Další zprávy