Aktuální informace k obchodování s fondem Amundi CR Dluhopisový Plus

18. říjen 2022

Amundi, Produkty

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o pozastavení obchodování s fondem Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jen Fond).

Vzhledem k možným nejasnostem spojeným se splacením dluhopisu Norilsk Nickel ISIN XS1298447019 (s předpokládaným datem splacení dne 14.10.2022 jeho emitentem), nedostatku dostupných informací o způsobu a podmínkách splacení výše zmíněné emise a nemožnosti ocenit pohledávku vzniklou dosud nesplaceným dluhopisem, která by spravedlivě odrážela její reálnou hodnotu a umožnila vypočítat aktuální hodnotu podílového listu Fondu rozhodlo Představenstvo o zastavení obchodování s tímto fondem, a to v období od 0.00 hod. dne 19. 10. 2022 do 24.00 hod. dne 24. 10. 2022.

Detaily naleznete v Zápise ze Zasedání Představenstva  zde .

O případných změnách budeme ihned informovat.

V případě dotazů nás kontaktujte na:  infocr@amundi.com .

Vaše Amundi.