Aktualizace dokumentace k 1.5.2022

29. duben 2022

Vážení investoři,

od 1.5.2022 vstupují v účinnost následující dokumenty:

  • INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍVE ZNĚNÍ OD 1. 5. 2022,
  • INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ VE ZNĚNÍ KE DNI 1. 5. 2022.

Dokumenty naleznete zde .

S úctou
Vaše Amundi

Další zprávy