Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů (první vlna SFDR)

01. červenec 2021

V Amundi neustále posouváme kvalitu poskytovaných investičních řešeních. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme u tuzemských podílových fondů začali implementovat doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení fondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem.

Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 8. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amunci CR Sporokonto

CZ0008475407

zde

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - A

CZ0008475845

zde

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - M

CZ0008475829

zde

Amundi CR Obligační

CZ0008475399

zde

 

Další zprávy