Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů

02. srpen 2021

Amundi, CZ, Produkty

V Amundi neustále posouváme kvalitu poskytovaných investičních řešeních. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme u tuzemských podílových fondů začali implementovat doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení fondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem.

V případě fondu Amundi CR Dluhopisový PLUS je navržená úprava předmětem schválení České národní banky.

Co se týče investičních limitů fondu Amundi CR Balancovaný – konzervativní, pak platí, že jsme rozhodli o zvýšení limitu pro alokaci portfolia v případě dluhopisů. Důvodem je snaha o dosažení širší diverzifikace, vyšší efektivity při správě a snaha dosáhnout na některé specifické investiční strategie a segmenty trhu.

Fond 

Investiční limity 

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Dluhopisy max 100 % - nárůst z 80 %.

Investiční fondy – limit max. 10 % byl zrušen.

 

Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 8. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amunci CR Sporokonto

CZ0008475407

zde

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - A

CZ0008475845

zde

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - M

CZ0008475829

zde

Amundi CR Obligační

CZ0008475399

zde

 

Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 9. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

CZ0008472008

zde

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa - A

CZ0008474632

zde

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa - H

 CZ0008475647

zde

Amundi CR All-Star Selection - A

CZ0008474517

zde

Amundi CR All-Star Selection - I

CZ0008474509

zde

Amundi CR Balancovaný

CZ0008476033

zde

 

Seznam fondů, jejichž změny podléhají schválení České národní banky. Předpokládaná účinnost změn je od 1. 9. 2021.

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amundi CR Dluhopisový PLUS

CZ0008471976

zde

Další zprávy