Aktualizace Sdělení klíčových informací tuzemských Amundi fondů

15. červenec 2023

Amundi, Produkty

Vážení investoři,

dovolujeme si informovat o úpravách Sdělení klíčových informací tuzemských Amundi investičních fondů schválených představenstvem Společnosti dne 12. 7. 2023:

  • Amundi CR obligační – třída A a třída M,
  • Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů – třída A a třída M.

V části investiční cíl dochází k reklasifikaci z článku 8 na článek 6 dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů či jiných jeho doplnění nebo úprav. Změna byla uskutečněna v souladu se Statuty výše uvedených fondů.

Dále došlo k aktualizaci scénářů výkonnosti, mírné úpravě nákladů a drobné korekci textu. V případě fondu Amundi CR obligační – třída A a M jsme upravili délku investičního horizontu, aby byla v souladu se Statutem fondu.

Tyto změny byly provedeny v souladu se statuty výše uvedených investičních fondů, nemají významné dopady na investiční strategii fondů.

Nová Sdělení klíčových informací jsou k dispozici u jednotlivých fondů na stránkách amundi.cz.

Děkujeme, že s námi investujete

Amundi CR