Amundi UniCredit Premium Portfolio

Exkluzivní investiční řešení pro klienty privátního bankovnictví UniCredit

Investiční řešení vytvořené přímo na míru klientům privátního bankovnictví Unicredit. Řízením fondu je pověřen společný tým Amundi a Unicredit Wealth Management. Unikátnost řešení podtrhuje otevřená architektura. Specializovaný tým vyhledává na trhu nejlepší fondy ve své kategorii od prověřených správců. Výsledkem jsou tři prémiové fondy  - konzervativní (prudential), balancovaný (multi-asset) a dynamické (dynamic).

Jednoduchý a efektivní způsob investování v souladu s globální strategií Unicredit a Amundi.

Představení produktu

Loading Player

loader

Investiční proces

Prémiová portfolia dokonale odráží investiční nápady obou společností (Amundi a Unicredit), u kterých si myslíme, že mají hodnotu, ale jejich aktuální ocenění neodpovídá skutečné hodnotě. Prémiová portfolia se odlišují vyšší mírou flexibility. Možnost investovat na globálním trhu bez omezení přispívá k růstu potenciálního zisku. Portfolia těží z disciplinovaného procesu plánování a důkladného monitorování rizik. 

 

Pokud budete hrát jen sami za sebe, vždy vás porazí lidé, kteří pracují týmově nehledě na to, jak chytří jste nebo jak skvělou máte strategii.

Reid Hoffman, spoluzakladatel LinkedIn

 

*dle majetku pod správou 1487 mld.€ k 30. 06. 2019

Široký výběr, nejlepší správci

Strategie jsou navrženy a řízeny jako kompletní řešení v rámci daného rizkového profilu a umožňují přístup k nejlepším světovým správcům aktiv. Specializovaný tým vyhledává na trhu nejlepší fondy ve své kategorii od prověřených správců.  
Maximální váha každého správce nepřekračuje 20% celkové hodnoty portfolia.

Flexibilita 

Portfolia jsou aktivně spravována tak, aby co nejlépe obstála v kontextu současných i budoucích změn. Široké investiční spektrum umožňuje diverzifikaci a vytvoření mnoha speciálních strategií tak, aby se naše portfolia dokázala přizpůsobit jakýmkoli okolnostem.

Řízení rizika 

Zaměřujeme se na znalost jednotlivých fondů a jejich vzájemnou interakci. Respektování těchto základních bodů nám umožňuje vytvořit efektivní celek. 
Pravidelná a pečlivá kontrola je zásadní, protože umožňuje omezit, i když ne zcela eliminovat, krátkodobé poklesy. 

Konzervativní portfolio "Prudential"

Strategie se primárně zaměřuje na investice do fondů s nižším rizikovým profilem. Rizikovější investice mohou tvořit maximálně 30 % alokace. Roční volatilita by se měla pohybovat v rozmezí od 1,5 % do 6 % ročně.  

více

Balancované portfolio "Multi-Asset"

Může investovat do všech tříd aktiv jak pomocí nejslibnějších balancovaných fondů, tak prostřednictvím fondů specializovaných, které vyhledávají ty nejlepší příležitosti na trhu akcií i dluhopisů. Podíl rizikových aktiv v portfoliu kolísá mezi 30 a 70 %.  Roční volatilita by se měla pohybovat v rozmezí od 3 % do 12 % ročně.  

více

Dynamické portfolio "Dynamic"

Investuje převážně do fondů, které jsou zaměřeny na využití těch nejlepších příležitostí na akciovém trhu. Umožňuje dosahovat nejvyšší výkonnosti v rámci strategií. Rizikové strategie tvoří mezi 60 a 90 % majetku fondu. Roční volatilita by se měla pohybovat v rozmezí od 5 % do 25 % ročně.  

více

V roce 2019 existovalo na světě více než 110 000 otevřených investičních fondů. My pro Vás vybíráme to nejlepší od předních světových správců.

Portfolia jsou k dispozici pouze prostřednictvím Unicredit Private Banking.
Pro více informací kontaktujte prosím svého privátního bankéře UniCredit Bank.

Kvartální komentář - ohlédnutí za rokem 2019 a výhled pro 2020 - Komentář za 4. čtvrtletí 2019

Loading Player

loader